Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

Naast actuele vacatures vindt u op ZorgICTbanen.nl ook het belangrijkste nieuws uit de gezondheidszorg.

 • Nominaties Nationale HR Zorg Award bekend

  29-08-2018 - De jury van de Nationale HR Zorg Award heeft vijf zorgorganisaties genomineerd: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Amsterdam UMC, locatie AMC, ziekenhuis Nij Smellinghe, Pluryn en ziekenhuis Gelderse Vallei. Uit 52 inzendingen werden de projecten van deze vijf organisaties gekozen vanwege hun bijzondere bijdrage aan werkplezier in de zorg. De winnaar wordt op 25 september bekend gemaakt. Lees het hele artikel »

 • Wet aangepast: ‘Nieuwe beroepen’ in de zorg nemen definitief taken over van arts

  22-08-2018 - Na een succesvol experiment wordt per 1 september de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) definitief aangepast en mogen verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) zelfstandig bepaalde handelingen uitvoeren. Hiermee nemen zij taken over van artsen. Omdat voor patiënten niet altijd helder is wie verantwoordelijk is voor hun zorg presenteert minister De Jonge (VWS) op 27 augustus een nieuwe website om de functie en positie van de PA en VS aan patiënten duidelijk te maken: patient.zorgmasters.nl. Lees het hele artikel »

 • MijnReuma Reade app geeft patiënt grip op eigen behandeling

  22-08-2018 - Speciaal voor al haar reumapatiënten ontwikkelde Reade Reumatologie een app die problemen tijdens het ziekteverloop signaleert, zodat een behandeling direct kan worden bijgesteld. In de MijnReuma Reade app legt de patiënt de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast met behulp van korte vragenlijsten; de zogeheten patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). Uniek aan deze app is de koppeling met het elektronisch patiëntendossier van Reade (Chipsoft HiX), waardoor gegevens 24x7 beschikbaar zijn voor de behandelaar. De app is de nieuwste versie van de in 2016 succesvol gelanceerde ReumaMeter. Lees het hele artikel »

 • Ascom levert geïntegreerd communicatieplatform voor het Erasmus MC

  15-08-2018 - De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in het ziekenhuis. Dat is de essentie van het nieuwe communicatieplatform van Ascom dat het Erasmus MC in Rotterdam in mei in gebruik heeft genomen. Ascom kreeg de leidende leveranciersrol om het Medisch Integraal Communicatie- en Informatiesysteem (MICIS) te implementeren, waarbij verschillende partners werden aangehaakt om de volledige communicatie binnen het ziekenhuis op één platform te routeren. Lees het hele artikel »

 • Health Base neemt UI-online over

  10-08-2018 - Stichting Health Base heeft op 1 augustus 2018 de aandelen van SLS Communicatie Diensten overgenomen. SLS is aanbieder van UI-online, een online contentplatform voor patiëntenvoorlichting over geneesmiddelen in de apotheek. Met de overname voegt Health Base UI-online toe aan het dienstenpakket, dat bestaat uit medisch-farmaceutische informatie voor zorg-ict systemen en patiënten. SLS-partner Stichting Uitgifte Informatie blijft farmaceutisch en redactioneel verantwoordelijk voor UI-online en zal zich ook in de toekomst inzetten voor goede voorlichting in de dagelijkse apotheekpraktijk. Lees het hele artikel »

 • Nieuwe printtechnologieën hebben ingrijpend effect op zorgsystemen

  10-08-2018 - Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Ricoh onder 787 zorgprofessionals in Europa, blijkt dat nieuwe printtechnologieën een ingrijpend effect kunnen hebben op de Europese zorgsystemen. Zeven van de tien Nederlandse ondervraagden zijn van mening dat nieuwe printtechnologieën, zoals 3D-printen, de zorgsector fundamenteel kunnen veranderen. Lees het hele artikel »

 • InterSystems HealthShare koppelt meer dan 400 elektronische patiëntendossiers

  10-08-2018 - InterSystems Corporation, wereldwijd toonaangevend in informatietechnologie voor de zorg, heeft de samenwerking verdiept met Premera Blue Cross, een Amerikaanse organisatie, gericht op zorgverlening zonder winstoogmerk. Met behulp van InterSystems HealthShare® zijn de Premera instellingen in de staat Alaska en in de staat Washington in staat om de klinische data uit de verschillende systemen voor uitwisseling van zorginformatie te combineren met de elektronische patiëntendossiers van de eigen instellingen, alsmede met de declaratiegegevens van de bij Premera Blue Cross aangesloten leden. De zorgverleningsorganisatie kan nu veel effectiever de operationele risico’s in kaart brengen en veel effectiever data benutten voor het verbeteren van de zorgverlening. Lees het hele artikel »

 • Nederlandse Tovertafel in finale Europese scaleup competitie

  10-08-2018 - Het Nederlandse bedrijf Active Cues heeft met zijn zorginnovatie Tovertafel een finaleplek bemachtigd in de prestigieuze EIT Digital Challenge. Hiermee behoort Active Cues tot een van de 25 beste Deep Tech bedrijven in Europa die zijn geselecteerd uit ruim 200 aanmeldingen. De 25 finalisten pitchen voor een internationale jury in de finale op 18 oktober in Brussel voor de hoofdprijs ter waarde van 100.000 euro. Ook de Nederlandse FinTech Dimebox staat in de finale. Lees het hele artikel »

 • Medische trend? Van wachtkamer tot Whatsapp

  10-08-2018 - Huisartsen hebben het druk; twee derde vindt de werkdruk te hoog en zegt dat dit een dreiging vormt voor de kwaliteit. De belangrijkste oorzaak van de groeiende patiëntenstroom is de vergrijzing in Nederland; we worden wel ouder maar dat wel gepaard met meer ongemakken. Tegelijkertijd dat de wachtkamers zo vol zijn richten steeds meer mensen zich met vragen tot de medische Whatsapp diensten van zorgverzekeraars. Mensen gebruiken deze met name wanneer zij ongerust zijn over een klacht en twijfelen of zij de dokter moeten bellen. Veel gebruikers van de medische app diensten geven aan dat een bezoek aan de huisarts door het advies per app niet meer noodzakelijk is. Lees het hele artikel »

 • Samenwerking DC Klinieken en FUJIFILM resulteert in grootste PACS-platform van Nederland

  02-08-2018 - DC Klinieken biedt vanaf de oprichting in 1995 radiologische diagnostiek en is uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders in Nederland. De samenwerking met FUJIFILM past uitstekend binnen de groeiambities van DC Klinieken; toonaangevende en innovatieve zorg bieden met een landelijke dekking. Voor FUJIFILM betekent dit een groeiend marktaandeel binnen de radiologische diagnostiek. FUJIFILM ziet deze samenwerking met DC Klinieken als een belangrijke bevestiging van hun innovatieve totaaloplossingen voor RIS, PACS, Spraakherkenning, Cardio, Endoscopie en Enterprise Imaging. Deze samenwerking biedt voor FUJIFILM een versteviging van hun huidige marktpositie en een uitstekend uitgangspunt voor verdere groei binnen Nederland. Lees het hele artikel »

 • OLVG koppelt EPD aan app voor hiv-patiënten

  02-08-2018 - OLVG heeft het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gekoppeld aan een nieuwe app voor hiv-patiënten: de ‘Happi app’. Met de koppeling kunnen hiv-patiënten van OLVG via de app informatie over o.a. medicijngebruik, lichamelijke en psychische gezondheid aanvullen in hun eigen medische dossier. Zo ontstaat er een completer beeld voor patiënt en arts en kunnen onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen. Lees het hele artikel »

 • De ‘tolkenapp’ slecht de taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

  12-07-2018 - Ambulancepersoneel en meldkamercentralisten van zeven ambulanceregio’s in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van een ‘tolkenapp’. Het hulpmiddel is speciaal ontwikkeld voor communicatie met anderstalige patiënten. Vragen stellen en instructies geven kan voortaan zonder taalbarrière, met behulp van de mobiele telefoon. Het vergroot de snelheid en veiligheid bij het bieden van de juiste zorg. Lees het hele artikel »

 • Sensire investeert in ECD voor en door zorgverleners

  05-07-2018 - Grootste thuiszorgorganisatie in Achterhoek gaat partnerschap aan met VitalHealth voor ontwikkeling ECD - Zorgorganisatie Sensire en VitalHealth Software gaan een strategisch partnerschap aan om het elektronisch cliëntendossier (ECD) ZES verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft Sensire stevig ingezet op verbeterde digitale ondersteuning voor medewerkers in de wijkverpleging. Sensire heeft besloten om de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van dit volgende generatie ECD in de handen van softwareontwikkelaar VitalHealth te leggen. Lees het hele artikel »

 • Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

  27-06-2018 - Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken. Op hogere leeftijd neemt de kans op gezondheidsproblemen toe en een slechte gezondheid verlaagt de inzetbaarheid van mensen. Maatregelen die werkenden ondersteunen in langer doorwerken hebben kleine gunstige effecten. De Gezondheidsraad ziet nog ruimte voor het ontwikkelen van effectievere maatregelen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of meer flexibele vormen van pensionering beter passen bij de grote diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van SZW. Lees het hele artikel »

 • Nieuw OK-systeem Refaja veiliger voor patiënt

  21-06-2018 - Hogere kwaliteit en veiligheid voor de patiënt en meer gebruiksgemak voor de chirurg. Dat brengt het innovatieve digitale OK-systeem van het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Refaja met zich mee. Vandaag kwamen diverse collega’s van andere ziekenhuizen kijken hoe dit systeem op de nieuwe operatiekamers van het Refaja werkt. Lees het hele artikel »

 • Uniek pakket maatregelen tegen schadelijke effecten nachtdienst

  15-06-2018 - Mensen die in de nachtdienst werken, hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapstoornissen. Een rapport van de gezondheidsraad aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte daar in oktober 2017 melding van. De Intensive Care (IC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft om die reden een uniek pakket aan maatregelen geïntroduceerd om de schadelijke effecten van de nachtdienst tegen te gaan. Er zijn op de afdeling onder meer oranje en blauwe brillen, gezonde voeding en een energypod voor powernaps gekomen. Lees het hele artikel »

 • Slimme app vertelt hoe lang een bezoek aan de SEH duurt

  15-06-2018 - Patiënten van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en hun naasten kunnen vanaf nu alle informatie over hun verblijf op de SEH vinden in een handige app. Zo kun je op je mobiele telefoon zien hoe lang je bezoek naar verwachting duurt. Lees het hele artikel »

 • Bijna 800 bezoekers tijdens banenmarkt en open dag Adrz

  05-06-2018 - Afgelopen zaterdag bezochten bijna 800 geïnteresseerden de banenmarkt in Goes en de open dag in Vlissingen van Adrz. Op beide locaties verliep de dag voorspoedig. Lees het hele artikel »

 • MedEye helpt verpleegkundigen 100.000 medicatiefouten in ziekenhuizen voorkomen

  05-06-2018 - Inmiddels ruim 1 miljoen medicatietoedieningen gecontroleerd - MedEye, een systeem dat verpleegkundigen helpt bij het toedienen van medicatie en het voorkomen van medicatiefouten, heeft inmiddels meer dan een miljoen medicatietoedieningen gecontroleerd in Nederlandse en buitenlandse zorginstellingen. Daarvan bleken 13.000 gevallen een foutieve dosis te hebben op basis waarvan er geconcludeerd kan worden dat bijna 100.000 medicatiefouten voorkomen zijn. Fouten in dosering konden voor de komst van MedEye moeizaam worden ontdekt en hebben bovendien de grootste kans op ernstige gevolgen voor de patiënt. Lees het hele artikel »

 • Nieuwe app ZorgBedWijzer toont vrije zorgbedden in de regio

  31-05-2018 - Capaciteit eerstelijns verblijf real-time inzichtelijk - Bij welke zorgorganisatie kan mijn patiënt terecht? Deze zoektocht is dagelijkse kost voor huisartsen, de spoedeisende hulp-arts en transferverpleegkundigen. Om de vrije bedden voor eerstelijns verblijf eenvoudig inzichtelijk te maken, ontwikkelden de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg samen de app ZorgBedWijzer. Lees het hele artikel »

Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts